Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

курсовая работа

1.2 Огляд законодавчих і нормативних актів

Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій було започатковано Законом України «Про обєднання громадян» віл 16 червня 1992 року (втрата чинності від 01.01.2013 р., підстава 4572-17). Політичні партії в той час знаходились лише на стадії становлення й тому регулювання їх статусу не виокремлювалось в окремому законі. Але невпинний процес розвитку багатопартійності обумовив необхідних відповідних правових заходів, що сприяли підвищенню ролі політичних партій в політичній системі України. До того ж виникла потреба привести правове регулювання статусу політичних партій у відповідність до основних положень Конституції України.

Через десять років після появи перших політичних партій, 01 квітня 2001 р., було прийнято ЗУ «Про політичні партії в Україні», що сприяє розвитку політичних партій, підвищенню їх ролі у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, демократизації політичної системи, зростанню рівня політико-правової культури громадян [25].

Сьогодні регулювання правового статусу політичних партій має два рівні - конституційний і поточний. До першого відноситься Конституція України, до другого - Закони України «Про політичні партії в Україні» [4], «Про вибори народних депутатів України» [1], «Про комітети Верховної Ради України» [3], «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, постанова Верховної Ради України від 16 березня 2006 р. № 3547 із змінами внесеними 09.06.2013 р. «Про Регламент Верховної Ради України» [5], інші нормативно-правові акти, які визначають питання взаємодії політичних партій з іншими органами виконавчої влади (наприклад, Бюджетний кодекс України).

У Конституції України зафіксована провідна роль політичних партій у державотворчих процесах - політичні партії є тією демократичною інституцією, яка сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян шляхом участі у виробленні та реалізації державної політики [6].

Найбільш повно питання, повязані з утворенням та діяльністю політичних партій, їх правами, державною підтримкою та контролем за діяльністю політичних партій, розкриваються у Законі України «Про політичні партії в Україні» [4].

У разі порушення політичними партіями Конституції і Законів України, до них можуть вживатися такі заходи як попередження і заборона. При застосуванні першого - відповідний контролюючий орган видає припис про недопущення протиправних вчинків, якщо керівництво політичної партії публічно оголосило про намір вчинити їх і - припис про усунення допущених правопорушень, якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності. В останньому випадку її керівництво зобовязано невідкладно усунути порушення законодавства України і у 5-денний термін повідомити відповідний контролюючий орган про вжиті заходи.

Політична партія може бути заборонена за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо її створення і діяльності, встановлених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні», іншими законами України. Рішення суду щодо заборони діяльності політичної партії тягне за собою припинення її діяльності, розпуск керівних органів та інших структурних підрозділів й утворень, передбачених статутом політичної партії і припинення партійного членства.

Делись добром ;)