Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

курсовая работа

2.2 Аналіз обєктів предметної області та взаємозвязків між ними

Управління та взаємодія структурними утвореннями Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» здійснюється у вертикальному порядку: висхідному та висхідному.

На Рис. 2.1. показано взаємодію структурних підрозділів Партії.

Рис. 2.1. Взаємодія структурних підрозділів Партії

Із поданого рисунку видно, що у підпорядкуванні Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» є:

- Районі організації (всього 18), в підпорядкуванні яких є міські та первинні організації, що діють на території даного району;

- Міські організації створені в містах обласного підпорядкування (8 організацій);

- Львівська міська організація, що свою чергу поділяється на районні у м. Львові (6 організацій такого типу) та первинні у м. Львові (3 організації).

Центральний виконавчий комітет дає розпорядження та доручення обласній організації, що адресуються голові організації зокрема. Після розгляду доручення, голова організації розподіляє його виконання на працівників виконавчого комітету, відповідно до їх посадових обовязків. Контроль за виконанням залишається за головою виконавчого комітету.

Працівниками виконавчого комітету виконується дане доручення чи розпорядження. У разі необхідності - завдання розподіляються на місцеві партійні організації, що підпорядковані ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка», які діють на території Львівської області. Встановлюються терміни виконання.

Після аналізу та обробки зібраних від місцевих партійних організацій необхідних відомостей, посадовою особою виконавчого комітету ЛОО оформляється відповідь Центральному виконавчому комітету у формі звіту, аналізу даних, систематизації інформації тощо. Після підпису головою організації чи, у разі відсутності, його заступником а розпорядження ЦВК надсилається відповідна відповідь.

Отже, робота структурних утворень Партії, Львівської обласної організації, зокрема, узгоджена. Дії місцевих партійних організацій спрямовані на досягнення позитивного результату, а для партії - це здобуття визнання виборця та перемога на виборах, якого б рівня вони не були.

Делись добром ;)