Проектування бази даних магазину мережного устаткування

курсовая работа

1. Аналіз предметної області

На першому етапі проектування бази даних необхідно визначити мету створення бази даних, основні її функції та інформацію, яку вона повинна містити. Тобто потрібно визначити основні теми таблиць бази даних та інформацію, що міститимуть поля таблиць.

База даних має відповідати вимогам тих, хто безпосередньо з нею працюватиме. Для цього потрібно визначити теми, які повинна покривати база даних, звіти, які вона має видавати, проаналізувати форми, що у даний момент використовуються для запису даних, порівняти створювану базу даних із добре спроектованою, подібною їй базою.

Інформаційна система магазину мережного устаткування повинна зберігати інформацію про:

1 Устаткування та матеріали, які необхідні для апаратної організації мережі, поділ їх на групи за призначенням

2 Виробників мережного устаткування (у тому числі з якої країни надходить устаткування)

3 Поставку устаткування та матеріалів по датам, на який склад, скільки одиниць

4 Ціну за кожну одиницю найменування

5 Загальну вартість в залежності від кількості та ціни устаткування чи матеріалу

6 Склади, устаткування на них.

Інформаційна система повинна генерувати для подальшого використання в документообігу наступні звіти:

1 Перелік комплектуючого устаткування та матеріалів по виробникам

2 Чек (загальні витрати на організацію мережі)

3 Прибуток з продажу по датам

4 Поставка устаткування та матеріалів на склади.

Інформаційна система повинна забезпечити подальше введення нової інформації (про комплектуюче устаткування, виробників, змінені ціни тощо). Дана вимога буде дотримана за допомогою організації наступних форм:

1 Введення інформації про нове комплектуюче устаткування та матеріали

2 Введення інформації про нових виробників

3 Введення інформації про нових покупців

Інформаційна система повинна також забезпечувати можливість легкого внесення змін в БД, оновлення інформації.

Делись добром ;)