Розроблення ІТ із автоматизації рішення задачі "Ведення карткових рахунків фізичних осіб"

курсовая работа

1.3 Огляд літературних джерел з проблеми автоматизації рішення задачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб»

Введення електронних систем обробки й передачі інформації набувають універсальний і загальний характер, охоплюючи всі напрямки банківської діяльності. Сучасні інформаційні технології дозволяють координувати діяльність підрозділів банків, розширити міжбанківські звязки , діяти однократно на фінансових ринках ряду країн. Нові можливості автоматизації банківських операцій робочих місць спеціалістів, інформаційних технологій банківських послуг дозволяють комплексно вирішувати проблеми аналізу банківської діяльності, розробки і створення регіональних та міжрегіональних банківських систем.

Автоматизація інформаційних та інших технологій банку взаємодіє рішенню стратегічних задач. Головним направленнями, по яким автоматизація обслуговування клієнтів впливає на конкурентне положення банків, являється зменшення витрат і збільшення якості обслуговування.

Для комплексної автоматизації управління руху грошових коштів по карткових рахунках використовується система СаrdМаkе.

СаrdМаkе - це система комплексної автоматизації управління рухом грошових коштів по карткових рахунках

Програма призначена для підтримки інформаційного обміну із процесинговою системою WAY 4 за заявками власника міжнародних платіжних карток, які контролюються філіями Укрсоцбанку.

СаrdМаkе пропонує цілий ряд додаткових можливостей:

облік договорів, фінансових операцій, рахунків;

можливість створення реєстру договорів, фінансових операцій, рахунків. Реєстр зберігається у файлі з розширенням .хls;

контроль реєстру договорів, фінансових операцій;

відкриття й закриття поточних (пенсійного й депозитного) рахунків клієнта, ведення та контроль відповідних параметрів;

нарахування відсотків;

здійснення супровідних процедур (підготовка для клієнта повідомлення в податкові органи про відкриття поточного рахунку, формування виписок з особистих рахунків клієнтів і т.д.);

збереження резервних копій БД і відновлення БД;

захист від несанкціонованого втручання (доступ до системи здійснюється за допомогою пароля залежно від рівня доступу до інформації користувача);

використання довідників.

Обчислювальні засоби обєднані в єдину систему - обчислювальну мережу. Це дає такі переваги, як можливість спільного використання даних і пристроїв, можливість гнучкого розподілу робіт із всієї системи, забезпечення співробітникам оперативного доступу до корпоративної інформації. Все це й ефективний пошук потрібних даних дозволяє співробітникам здійснювати легкий і більш повний доступ до інформації, що забезпечує швидке прийняття рішень і якість цих рішень.

Наступний прототип для комплексної автоматизації управління руху грошових коштів по карткових рахунках використовується система RS-Retail V.6.

Будучи складовою частиною Інтегрованої банківської системи RS-Retail V.6, комплекс автоматизації роздрібних банківських послуг RS-Retail V.6 задовольняє вимогам найвимогливіших кредитних установ, що активно працюють на ритейловом ринку.

Система RS-Retail V.6, яка побудована на одній з самих високорозвинутих промислових платформ, - - Oracle, охоплює практично всі напрями обслуговування фізичних осіб і призначена для експлуатації в крупних багатофіліальних банках в централізованому режимі на основі єдиної бази даних.

RS-Retail V.6 автоматизує весь комплекс робіт співробітників сучасного банку по обслуговуванню приватних осіб. У її складі - - різноманітні функціональні блоки, що є сукупністю взаємозвязаної суті і реалізовуючими технологічними ланцюжками банківського роздробу. Кожен такий блок відповідає за «свій» роздрібний напрям. І комбінуючи цю суть, можна автоматизувати не тільки бизнес-процеси, що вже склалися в кредитній організації, але і нові, нестандартні процедури. Будь-який банк з різноманіття функціональності, Я8-ЯеІаі1 У.6, що надається, зможе самостійно вибрати ту, яка необхідна саме йому.

Система RS-Retail V.6 розрахована на обробку великих обємів інформації. Проектна потужність системи - - 20 млн. рахунків; на сьогодні, згідно наявним відомостям, в реальній банківській практиці з її допомогою обробляють до 1,5 млн. рахунків.

Функціональні можливості RS-Retail V.6включають наступні напрями банківській діяльності:

Ведення рублевих і валютних (включаючи металеві) рахунків фізичних осіб, зокрема оформлення договорів, довіреності і заповітних розпоряджень по внесках, видача спадку, оформлення виплати компенсацій по внесках, зарахування засобів по компенсаціях на рахунки і т.д.

Обслуговування пластикових карт: облік карток і карткових рахунків, нарахування відсотків на залишки по карткових рахунках і ін. RS-Retail V.6 підтримує роботу з багатьма платіжними системами, зокрема з Процесинговими центрами Ощадбанку Росії, 8ТВ, «ОреnWау», «Газпромбанка», «Автобанка», «Мастербанка», «МДМ-Банка», «Екепо-Банка» і ін. Крім того модуль «Еквайрінг» автоматизує обробку транзакцій при розрахунках між Процесинговими центрами і торговими організаціями, що використовують для розрахунків з клієнтами пластикові карги.

Прийом наявних засобів для комунальних платежів, стягування комісій, взаємодія з ККМ і т.д., що істотне полегшує роботу банківських співробітників.

Переказ коштів на рахунки юридичних і фізичних осіб і стягування всіх необхідних комісій. Переклад може бути здійснений як з відкриттям, так і без відкриття рахунку. Система RS-Retail V.6 підтримує роботу з будь-якими зовнішніми платіжними системами.

Автоматизація процесів продажу, покупки, погашення і прийому на зберігання різних видів цінних паперів, зокрема Облігацій державної ощадної позики, Ощадних сертифікатів, Облігацій виграшної позики. Облігацій цільової державної позики, лотерейних квитків і т.д. Крім роботи з цінними паперами система забезпечує виконання операцій з дорогоцінними металами і памятними монетами.

Автоматизація оренди індивідуальних банківських сейфів, що забезпечує виконання основних операцій: бронювання, оренду осередку, контроль доступу до неї, реєстрацію довіреності орендаря, продовження договору, що діє, і ін.

Валютний-обмінні операції відповідно до Інструкції Банку Росії № 1 13-Й. При виконанні валютний-обмінних операцій в систему вводяться дані про отриманих або виданих клієнтові наявних грошових коштах. При цьому автоматично розраховується решта всіх сум, повязаних з даною операцією (включаючи плату за послуги банку і стягувані податки), формуються і роздруковуються необхідні звіти.

Дистанційне обслуговування громадян через Глобальну мережу здійснюється за допомогою підсистеми «Інтернет-Клієнт» для фізичних осіб», що входить до складу програмного комплексу по реалізації електронних банківських послуг InterBank, також розробленого компанією «R-Style Softlab». Завдяки відкритій архітектурі підсистема легко адаптується до особливостей роздрібного бізнесу кожного окремого банку і ефективно інтегрується з будь-якою, навіть дуже складною ИТ- інфраструктурою, що включає ряд рітейлових і кредитних бек-офісів, а також безліч процесингів і СRМ-систем.

Комплекс «міні-банк» призначений для автоматизації масового обслуговування фізичних і юридичних осіб в Територіально-відособлених Без балансових Відділеннях (ТОБО) банку і в самому банку.

Даний комплекс забезпечує зниження банківських витрат по обслуговуванню клієнтів за рахунок створення типових операцій масового обслуговувані І юридичних і фізичних осіб, так званої "масової банківської послуги". Скорочення витрат полягає не тільки в тому, що обслуговуванням Клієнтів займається обмежений контингент банківських службовців, але і в тому, що внесення змін до умов виконання операцій, а також контроль виконання операцій настроюється і проводиться в "головному банку" (в банку, що має вихід в СЕП і/або у внутрішню платіжну систему). Установка програмного забезпечення, ведення настройок і передача змін цих настройок, супровід нормативно-довідкової інформації і передача змін НСІ проводиться з основного банку,

Міні-банк є комплексне рішення по обслуговуванню всіх роздрібних операцій багатофіліального банку з розвиненою інфраструктурою; забезпечення оперативного розширення переліку послуг, що надаються, з одночасним віддзеркаленням в обліку, з використанням різних каналів звязку оn-line або оff-line ; доступу, застосуванням єдиного інформаційного простору і сучасної СУБД промислового типу .

Комплекс архітектурно складається з двох частин:

1 . Центральной Базою даних ТОБО встановлюваною в банці;

2. Систем "Міні-банк" встановлених в кожному ТОБО банку.

Комплекс МІНІ-БАНК призначений для організації масового обслуговування фізичних і юридичних осіб і орієнтований на виконання всіх роздрібних операцій в банці і його ТОБО (Територіально-відособлених Безбалансових Відділеннях).

Архітектурно комплекс складається з наступних частин:

Центральної Бази Даних (ЦБД) ТОБО, що встановлюється в банці.

Систем "МІНІ-БАНК". встановлених в кожному ТОБО банку.

Підсистеми "НСМЗП", встановленої в банці.

Програмний комплекс забезпечує автоматизацію наступних технологічних процесів:

Ведення поточних і депозитних рахунків фізичних осіб з нарахуванням по ним відсотків.

Розрахунковий-касове обслуговування юридичних осіб.

Ведення роздрібних операцій з банківськими металами (БМ):

Надання послуг з покупки/продажу БМ

Ведення депозитних рахунків (термінових і "до запитання"), надання послуг з відповідального зберігання для фізичних осіб;

Облік операцій з БМ в кількісній (номенклатурною) і фінансовій оцінці.

Надання послуг на основі смарт-технологій - обслуговування пластикові с карток НСМЗП (Національної Системи Масових Електронних Платежів)

На виносних робочих місцях (у ТОБО) оформляються заявки на відкриття рахунку і відправляються в банк (у ЦБД); виконуються різні банківські операції з використанням карток НСМЗП (електронного чека і електронного гаманця): завантаження карти, видача готівки, запит суми на рахунку, оплата комунальних послуг з карти і ін. операції;

У Центральній базі даних в банці здійснюється:

Прийом з ТОБО заявок (замовлень) на відкриття картрахунків, прийом інформації про нових клієнтів; ведення картотеки клієнтів всіх ТОБО; облік всіх операцій по рахунках клієнтів,

Автоматичне відкриття рахунків (завантажувальних і картрахунків) клієнтам по отриманих заявках; передача в АКС (Автоматизовану Карткову Систем) інформації про нових клієнтів і про відкритих завантажувальних і картрахунках з метою відкриття в АКС технічних копій рахунків клієнтів;

Прийом проектів проводок з АКС, формування звідних платіжних документів для САБ; ведення зарплатних проектів в ЦБД і ін.

Реєстрація комунальних і інших платежів населення:

Підтримка валютообмінних операцій (операцій покупки-продажу і обміну валюти, дорожніх чеків, виплати готівки за пластиковими картками, оформлення і видача перекладів за системою міжнародних грошових переказів WESTERN UNION);

Надання електронних банківських послуг клієнтам - фізичним особам за допомогою Internet ("тонкий" клієнт; - проглядання стану рахунків фізичних осіб, стани платежів; оперативній інформації з банку.

Формування бухгалтерських проводок по операціях дня, підготовка і відправка платіжних документів на оплату в САБ.

У ЦБД адміністрування видалених систем "МІНІ-БАНК"; класифікатор операцій, що настроюється.

Звідна база даних фізичних осіб

Звідна База Даних фізичних осіб призначена для збору інформації про вкладників і їх рахунки з метою очищення і консолідації інформації, що знаходиться в різноманітних системах, в єдиному сховищі даних. З СБД можливе формування різних даних для Фонду гарантування внесків фізичних осіб.

Основні функції комплексу:

Збір інформації про вкладники - фізичних осіб і їх рахунки з різних джерел реєстрації вкладників (з різних програмних комплексів);

Доповнення, коректування обовязкових реквізитів вкладника, тобто очищення і консолідація інформації;

Формування всіх необхідних файлів і форм звітності для Фонду гарантування внесків фізичних осіб

Формування різних аналітичних запитів

1. Система "Центральна База Даних ТОБО" (рівень банку, що має МФО) забезпечує:

Формування єдиної бази по рахунках фізичних і юридичних осіб всіх ТОБО банку, що містить також інформацію по всіх операціях, проведених в ТОБО;

Адміністрування видалених систем "міні-банк" зверху вниз (реплікація з ЦБД в ТОБО змін всій нормативно-довідковій інформації - Класифікатора операцій, довідника проводок та ін; встановлення оновленого програмного забезпечення; можливість відновлення баз даних ТОБО при збоях;

Контроль операцій дня всіх ТОБО в підрозділі подальшого контролю в банці;

Проведення в Центральній Базі Даних технологічних операцій розрахунку і нарахування відсотків, зарахування відсотків на рахунки вкладників; зарахування по платіжних дорученнях (платіжні доручення на великі суми) заробітної плати і пенсій з подальшою реплікацією даних в бази даних ТОБО;

Формування будь-якої звітності (по вимогах і форматах НБУ і головних установ банку) по операціях ТОБО в Центральній Базі установи банку.

2. Система "міні-банк" (рівень ТОБО)

Реалізує автоматизований оперативний і бухгалтерський облік операцій по рахунках фізичних і юридичних осіб, операцій по безготівкових платежах юридичних осіб, операцій по комунальних і іншим платежам населення, область операцій купівлі-продажу валюти, обробку пластикових карток, як міжнародних платіжних систем, так і національної системи масових електронних платежів; обробку перекладів WESTERN UNION.

Програмний комплекс забезпечує автоматизацію наступних технологічних процесів:

Ведення поточних і депозитних рахунків фізичних осіб з нарахуванням по ним відсотків. В рамках цієї технології система реалізує:

Ведення (введення, перегляд, коректування) "паспортів" (картотеки) обслуговуваних в ТОБО фізичних осіб;

Ведення особових рахунків фізичних осіб в різних валютах (по внесках, ощадних сертифікатах, позика ;

Ведення різних видів внесків - до запитання, термінових і пр.; причому види внесків моделюються за допомогою набору відповідних ознак;

Обробка, як готівки, так і безготівкових платежів фізичних осіб
(прийом/видача з внеску; зарахування на внесок заробітної плати, пенсії і т.п.; списання з внеску платежів, в т.ч, перерахування на карткові рахунки міжнародних платіжних систем рахунків клієнтів);

Видача, на вимогу клієнта, повної інформації про внесок;

Розрахунок і виплата відсотків; прилічення відсотків; резервування відсотків;

Потокове (групове) відкриття рахунків і закриття рахунків по терміну, зарахування на рахунки (по списках організацій);

Формування тестів договорів на відкриття внеску (рахунки) як в текстовому вигляді, так і у форматі WORD по шаблонах, настроєних в Центральній БД.

Проведення операцій по обслуговуванню юридичних осіб:

Проглядання паспортів і особових рахунків юридичних осіб, що обслуговуються в ТОБО;

Прийом безготівкових платежів юридичних осіб і відправка їх в ОДБ по каналу "Клієнт-Банк";

Отримання квитанцій і виписок по рахунках юридичних осіб, що обслуговуються в ТОБО.

Ведення особових рахунків за картками національної системи масових електронних платежів.

Надання електронних банківських послуг клієнтам - фізичним особам за допомогою Іnternet ("тонкий" клієнт):

Проглядання стану рахунків фізичних осіб, що обслуговуються в ТОБІ даного банку; проглядання нормативно-довідкової інформації;

Прийом комунальних і бюджетних платежів фізичних осіб;

Проглядання стану платежів (платіж проведений, не проведений);

Проглядання оперативної інформації з банку (курсів валют, новин для клієнтів банку - про зміну тарифів, нові послуги і ін.).

Проведення операцій з комунальними платежами населення:

надання послуг населенню по прийому комунальних і інших платежів від населення, зокрема бюджетних платежів і прийому виручки;

Прийом платежів на системних клієнтів (ЦМС, "Цептер" і т.п.) з видачею відповідних реєстрів;

Видача чеків юридичним особам і виплата готівки по чеках;

Зарахування готівки на рахунках юридичних осіб.

Підтримка валютообмінних операцій з різними варіантами утримання комісій:

Оформлення операцій покупки-продажу і обміну валюти; конверсії валюти;

Виплати готівки за пластиковими картками, як міжнародних платіжних систем, так і національною;

Покупка і продаж дорожніх чеків;

Оформлення і видача перекладів за системою міжнародних грошових переказів WESTERN UNION, MONEYGRAM;

Формування бухгалтерських проводок по операціях дня, підготовка відправка платіжних документів на оплату.

Переваги:

Для забезпечення роботи з великими потоками клієнтів в режимі реально часу система побудована за принципом робочих місць, призначених для виконання наказаних посадовій особі масових типових операцій з максимальною ефективність і швидкістю. Завдяки такій побудові системи клієнти не стоять в чергах пере віконцями вкладних пунктів. Дана проблема особливо актуальна для банків, ш працюють з великим числом дрібних вкладників.

Адмініструванням ТОБО з Центральної Бази Даних, що дозволяє банк понизити вимоги до кваліфікації персоналу по обслуговуванню БД в ТОБО;

Настроєними типовими операціями в ТОБО.

Технологічне розширення пропонованих послуг. Забезпечується гнучким механізмом операцій, що настроюється (Класифікатором операцій). Для кожного нового виду послуги, що надається банком, створюються операції, що виконують необхідні дії. У системі гнучко настроюються проводки, що дозволяє реалізувати будь-які процентні схеми, необхідні банку для обслуговування клієнтів, створювати різні умови виконання операцій.

Перспективи (функції, що знаходяться у стадії розробки):

Система забезпечуватиме роботу видаленого пункту в частині обслуговуванню клієнта банку в будь-якому ТОБС даного банку (незалежно від відділення або ТОБО, в якому відкритий рахунок). Тобто вкладник (якщо у нього відкрити депозитний рахунок в ТОБО або банці) матиме можливість користуватися засобам на своєму рахунку з будь-якого відділення (у якому встановлена система міні-банк) або видаленого банку ТОБО, При цьому система виключатиме можливість одночасного зняття засобів з одного і того ж рахунку в різних ТОБО. Для цієї мети Центральна База даних банку використовується в режимі On-line із застосуванням електронних зразків факсиміле підпису клієнта і всіх його довірених облич.

Компанія «Банківські Інформаційні Системи» (БІС) почала промислову експлуатацію модуля «Пластикові карти» ІБС «Бісквіт» в муніципальним комерційному банку «Альфа-банк»

Спочатку придбана банком ліцензія на інтегровану банківську систем «Бісквіт» розширювалася відповідно до розвитку продуктового ряду банку зростання обємів операцій. Зараз ИБС «Бісквіт» забезпечує ІТ-підтримку всі основних бизнес-процесів банку.

Фахівцями БІС в банці встановлений модуль ІБС «Бісквіт» «Пластикові карти», розроблений при співпраці банку БІС і призначений для автоматизації фронт- і бек-офісу пластикового б-знесу кредитної організації. Можливості модуля включають ведення овердрафтів, кредитних карт, еквайринг, зарплатні проекти, масові операції, повну обовязкову звітність.

Модуль забезпечує автоматизацію всіх карткових продуктів і повязаних з ними бизнес-процесів банку. Функціональні можливості модуля охоплюють ведення договорів з банками-спонсорами, емісію, операції по картах, формування документів по розрахунках з фізичними особами і контрагентами, ведення карткових програм, зокрема - зарплатні проекти, ведення необхідних довідників і класифікаторів.

В період досвідченої експлуатація модуля «Пластикові карти», окрім типових настройок, були реалізовані індивідуальні вимоги банку до функціональності модуля, націлені на максимальну зручність клієнтів «Альфа-банку» і високу ефективність операцій роздрібного і корпоративного карткового бізнесу.

Картковий процесинг Scrooge Card національна система масових електронних платежів, яка дає можливість оплачувати товари і послуги в безготівковій формі, а так само зберігати і накопичувати заощадження в банках на карткових рахівницях.

Програмне забезпечення комерційного банку для НСМЗП Scrooge Card розроблене фірмою «Lime System» на підставі договору з НБУ.

Scrooge Card банківська підсистема НСМЗП. У пропонованій моделі процесинг Scrooge Card базується на смарт-карті, яка, з одного боку, виступ є засобом платежу, повязуючи клієнтів з банками, а з іншої - засобом ідентифікації клієнта.

Банківський процесинг Scrooge Card складається з сервера авторизації і сервера бази даних, який виконує наступні операції:

Ведення карткових рахунків клієнтів.

Ведення (спільно з АБС) залишків по «карткових» рахунках.

Ведення протоколів виконаних операцій (по всіх транзакціях, окремо - по успішних і не успішних).

Ведення протоколів по всіх операціях взаємодії з базою даних у вигляді, захищеному від несанкціонованого перегляду і модифікації.

Ведення таблиць стоп-листів в карток і стоп-листів терміналів.

Архівація інформації бази даних. Виконується стандартними засобами програмного забезпечення SQL сервера,

Відновлення бази даних з архіву. Також виконується стандартними засобами програмного забезпечення SQL сервера.

Формування звітів.

Формування файлів проводок по АБС.

Ведення таблиць договорів (з клієнтами і з підприємствами торгівлі).

Ведення таблиць рахунків карток (клієнтів, банківських службовців, трансферних терміналів).

Розрахунок нетто-позиція банку.

Окрім цього, в процесингу Scrooge Card реалізований ряд Армів, по виконують наступні функції:

АРМ персоналізації і персоніфікації:

АРМ управління картами і терміналами;

АРМ адміністрування:

АРМ перегляду і відновлення транзакцій:

АРМ взаємодії з АБС:

Подальшим розвитком процесингу Scrooge Card зявилася розробка банківського процесингу функцією делегування повноважень, що дозволяє обслуговувати банки-учасники НСМЕП, які не мають власної автоматизованої карткової системи (АКС), але бажають виступати в ролі еквайєра і емітента карток СМЕП.

По цій концепції банки-учасники НСМЕП або їх балансові філії делегуюсь виконання частини функцій, які виконує АКС, його власникові на договірні с умовах. Відповідальність банку перед його клієнтами не може бути делегована.

Делись добром ;)