logo
Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

Вступ

політичний партія файлообмінний сервіс

На сучасному етапі розвитку інформаційні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль у діяльності будь-якої установи, підприємства, організації чи фірми. Відомий афоризм «Хто володіє інформацією, той володіє світом» перестає бути афоризмом, стає реальністю.

Існує багато суспільних інститутів, які всю свою діяльність побудували/будують лише на інформації: її збирання, обробки, переробки, зберігання, використання. Такі, наприклад, державні і комерційні органи науково-технічної інформації; служби розвідки - економічної, політичної, військової тощо.

Таким чином, інформаційні ресурси - основа діяльності як окремої установи, так і їх сукупності - у локальному, регіональному, державному, міждержавному і глобальному масштабі. Зокрема, Інтернет - це глобальна система інформаційних ресурсів.

Файлообмінник, файлхостинг та файловий хостинг - сервіс, що надає користувачеві місце під його файли і цілодобовий доступ до них через web, як правило, по протоколу HTTP. Такий сервіс дозволяє зручно «обмінюватися» файлами. На спеціальній сторінці файлообмінник (найчастіше на головній) користувач завантажує файл на сервер файлообмінника, який віддає користувачеві постійне посилання, яке він може розсилати по e-mail, публікувати в блогах, на форумах або пересилати через системи інформаційних мереж. Перейшовши по такому посиланню будь-який інший користувач може завантажити початковий файл.

У цій курсовій роботі пропонується дослідити використання файлообмінних серверів для забезпечення життєдіяльності Партії «УДАР Віталія Кличка» (на прикладі Львівської обласної організації).

Актуальність теми визначається важливістю та доцільністю використання файлообмінних сервісів (файлообмінників) для забезпечення життєдіяльності обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та для системної роботи усіх її підрозділів (струкрутрних організацій).

Мета і завдання дослідження.

Метою курсового дослідження є визначення сутності файлообмінних сервісів та їх значення для функціонування Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Реалізація мети роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань:

· Проаналізувати джерельну базу, що забезпечує та регулює діяльність політичних партій;

· Проаналізувати апарат управління та структуру Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та Львівської обласної організації зокрема;

· Проаналізувати інформаційні звязки структурних організацій ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка»;

· Дослідити інформаційні ресурси кадрового обліку обласної організації;

· Обґрунтувати раціональні пропозиції щодо вдосконалення обміну інформацією між структурними партійними організаціями ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка».

Обєкт дослідження: Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Предметом дослідження є теоретично-методологічні засади інформаційних ресурсів обласної організації та засоби і методи їх взаємообміну.

Для вивчення сутності файлообмінних сервісів та їх важливості для функціонування обласної партійної організації в дослідженні були використані різні методи. До них слід віднести перш за все метод комплексного вивчення проблеми на основі використання принципів системності й структурно-функціонального аналізу.

Структура роботи. Робота складається із вступу, 3-ох розділів, які в свою чергу поділяються на підрозділи, висновків, переліку використаних джерел (26 позицій) та додатків.